Egységes Portfólió Jelentés

Értékpapír eszköz osztályok:

A lehetséges befektetéseket négy különböző osztályba soroltuk a várható hozamuk és kockázatosságuk alapján:

  • pénzpiaci befektetések (I. osztály): a legkisebb kockázatú, egyben a legrövidebb futamidejű befektetések.
  • A kötvény (II. osztály) típusú befektetések kockázata és a ezzel arányosan a várható hozama is korlátozott, magasabb mint a pénzpiaci eszközosztályé, de általában alacsonyabb mint a részvényeké.
  • részvények (III. osztály) a legmagasabb kockázatú befektetéseknek számítanak. Általánosságban elmondható, hogy a részvénybefektetések hozama hosszabb távon meghaladhatja a kockázatmentes vagy alacsony kockázatú hozamot (pl. kötvények, pénzpiaci alapok), ugyanakkor fontos tudni, hogy a részvények árfolyamai reagálnak a legérzékenyebben a piaci eseményekre, azaz a részvények árfolyama a befektetés időszakában erősen ingadozhat.
  • Az alternatív befektetések (IV. osztály) átmenet a kis kockázatú kötvény és a nagy kockázatú részvénycsoport között, ide olyan eszközök tartoznak, amelyek a hozamkockázat alapján az előzőektől eltérő jellemzőkkel bírnak (pl. ingatlanalapok, garantált alapok).

Portfolió ár képzésének legfontosabb alapelvei

A Portfólió áron történik az értékpapírok beértékelése az egységes kimutatás és kezelés érdekében. A Portfólió ár értékpapír típusonként az alábbiak szerint kerül származtatásra:

  • Részvény, Kárpótlási jegy, Certifikát: A portfólió értékelési ár származtatása elsősorban a tőzsdei záróár alapján történik. A Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott értékpapírok esetében a BÉT, a Frankfurti Értéktőzsdén forgalmazott értékpapírok esetében a Xetra árak kerülnek figyelembe vételre. Tőzsdei ár hiányában a Bloomberg adatszolgáltató képernyőin közzétett árfolyamadatok képezhetik a portfólió árképzés alapját.
  • Befektetési jegy, ETF: A portfólió értékelési ár származtatása elsősorban a befektetési jegy nettó eszközérték alapján történik hazai befektetési alapok esetében BAMOSZ adatok alapján. Befektetési jegy nettó eszközérték hiányában, illetve külföldi befektetési jegyek és ETF-ek esetében a Bloomberg adatszolgáltató képernyőin közzétett árfolyamadatok képezhetik a portfólió árképzés alapját.
  • OTP által kibocsátott Jelzáloglevél: A portfólió értékelési ár származtatása elsősorban a BÉT tőzsdei záróár alapján, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, a tőzsdei átlagár alapján történik. Tőzsdei ár hiányában az OTP által jegyzett vételi ár, OTP által jegyzett vételi ár hiányában a Bloomberg adatszolgáltató képernyőin közzétett árfolyamadatok képezhetik a portfólió árképzés alapját.
  • Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok: A portfólió értékelési ár származtatása elsősorban az ÁKK által jegyzett legjobb vételi ár, ÁKK legjobb vételi ár hiányában az OTP által jegyezett vételi ár alapján történik. Amennyiben az OTP által jegyzett vételi ár nem áll rendelkezésre, a tőzsdei záróár, tőzsdei záróár hiányában a Bloomberg adatszolgáltató képernyőin közzétett árfolyamadatok képezhetik a portfólió árképzés alapját.

Amennyiben bármely értékpapír esetében egyik ártípus esetében sem áll rendelkezésre a fenti kategóriákban ár, akkor a beértékelés az adott értékpapír esetében adott napo(ko)n 100%-on történik. Az alkalmazott vételi ár a Bank szempontjából az ügyféltől történő visszavásárlási irányt jelenti.

A portfólió értékelési ár származtatása során, a különböző ártípusok vizsgálata likvid (pl.: BÉT-en kereskedett részvények) értékpapírok esetén 30 napig, közepesen likvid (pl: zártvégű befektetési jegyek valamint T kategóriás BÉT értékpapírok) értékpapírok esetén 90 napig visszamenőleg történik az adott ártípuson belül. Amennyiben a kérdéses időszakban nincs hivatalos ár az adott ártípuson belül, szükség szerint, sorban a következő ártípus(ok) is vizsgálatra kerülnek az adott időszakban.

Amennyiben az értékpapír nem likvid (pl.: alacsony forgalmú, illetve nem, vagy korlátozottan forgalomképes értékpapírok), 180 napig visszamenőleg történik az árak vizsgálata. A vizsgálat során minden napra minden érintett ártípus szükség szerint sorban vizsgálatra kerül. Amennyiben adott napra vonatkozóan egyik érintett ártípus esetében sincs nyilvántartva hivatalos ár, a vizsgálat folytatódik a megelőző napokra nyilvántartott árakkal.


További részletes információkat Kiegészítő Hirdetmény az általános értékpapír forgalmazási információkról c. hirdetményben talál.

 

Privát portfólió

Privát Portfólió 2020/Q2


2020. II. negyedév

Legfrissebb kiadványunkat
itt tekintheti meg.


OTP Travel hírlevél

OTPTravel

Tekintse meg
az OTP Travel
aktuális
hírlevelét!