Önkormányzati kincstár

Az önkormányzati kincstári rendszer alkalmazásával követhetőbbé és tervezhetőbbé válik az intézmények pénzmozgása, a fel nem használt pénzeszközök koncentrációja könnyen megoldható, a helyi igényeknek megfelelően kamatoztatható a rendelkezésre álló szabad forrás, naprakész információ kapható a települési költségvetés mindenkori helyzetéről.

Kincstári számlavezetés

Az önkormányzat testületi jóváhagyásával kialakított új finanszírozási rendszerben fő szabályként szokták megjelölni, hogy az intézmények által havonként igénybe vehető önkormányzati támogatás általában nem haladhatja meg az időarányos mértéket.

Az általános gyakorlattól eltérően az önkormányzat nem utal ki hó elején ellátmányt, helyette egyfajta reverzálist ad az intézmények finanszírozási tervének megvalósításához. Ennek alapján kerül az intézmények számlájára - a megfelelő időpontban - naponta a szükséges fedezet.

A pénzforgalom tervszerűségét az intézmények által havonta elkészített un. önkormányzati támogatás lehívási ütemterv (finanszírozási terv) biztosítja, amelyben az intézmények napi bontásban jelzik, hogy milyen célra, mekkora összeget kívánnak támogatásként igénybe venni.

Az intézmények készpénzfelvételi gyakorisága a korábbiakhoz képest csökken, átutalási megbízásaikat hetente egy (vagy két) alkalommal nyújtják be.

Az intézmények által realizált folyó bevételek közvetlenül finanszírozzák a napi kiadásokat, azaz mindaddig nem kell fedezetet lehívni ezen intézményekhez, amíg a folyó bevételt nem használták fel.

A napi nyitáskor, illetve záráskor valamennyi intézmény vonatkozásában általános követelmény, hogy a számla egyenlege nem haladhatja meg pl. az 1.000 Ft-ot (kivéve pl.: a céljellegű bevételt), az e feletti összegek átvezetésre kerülnek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

Valamennyi tétel feldolgozása után - ellenőrzést követően - kerül lehívásra a hiányzó fedezet az önkormányzat költségvetési számlájáról.

A helyi kincstár működtetése során az önkormányzat számláján a korábbinál lényegesen nagyobb számlakövetelés mutatkozik, amely a sávos kamatozás következtében magasabb kamatbevételt eredményez. A nagyobb összeget az önkormányzat elhelyezheti lekötött betétként, vagy a pénzpiac egyéb területén is. Így magasabb hozam érhető el, s - a kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása mellett - tovább javítható az önkormányzat likviditási helyzete.

A kincstári rendszer működését nagymértékben segíti az ügyfélterminál megléte.

A rendszer bevezetésére az OTP Bank azonnal át tud állni. Az eddig létrehozott "kis kincstárak" bevezetéséhez az OTP Bank minden segítséget megadott, ügyfeleink közvetlenül tapasztalhatták előnyeit, hatékonyságát, az önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt pozitív hatását. Az önkormányzattal történő egyeztetést követően bármikor beindítható ez a finanszírozási forma.


Amire szüksége lehet

A megelőzően hatályos hirdetményeket és üzletszabályzatokat a linkekre kattintva tekintheti meg.