OTPdirekt szerződéskötés tartósan
külföldön tartózkodóknak

Az OTPdirekt szerződést bármelyik OTP Bank fiókjában megkötheti.

Ha Ön tartósan külföldön tartózkodik, így nem tudja személyesen felkeresni
bankfiókjainkat, a szerződéskötésre, illetve módosításra egy speciális eljárással
biztosítunk lehetőséget.

1. Kérjük, szerződéskötési vagy módosítási igényét e-mailben jelezze bankunk felé.

2. A megadott e-mail címre eljuttatjuk a szerződéshez vagy módosításhoz szükséges igénylőlapot és egy nyilatkozatot.

3. Az igénylőlapot e-mailben vagy hagyományos postai úton (OTP Bank Rt. Elektronikus Banki Igazgatóság H - 1876 Bp., Nádor u. 16.) juttathatja vissza bankunkhoz.

4. Az Ön kérésének megfelelően elkészült szerződést aláírás céljából az igénylőlapon megadott külföldi levelezési címre küldjük meg.

5. A szerződést és a PIN boríték átvételéről szóló nyilatkozatot együtt, aláírást követően szükséges visszaküldenie.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a nyilatkozatra konzulátusi aláírás-hitelesítést kell kérnie. A magyar missziók és tiszteletbeli konzuli képviseletek címjegyzékét a következő URL címen tudja elérni: http://www.kulugyminiszterium.hu/

6. Ezen dokumentumok bankunkhoz történő visszaérkezését követően legyártjuk a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszót tartalmazó PIN borítékot, melyet postai úton továbbítunk Önnek, vagy - nyilatkozatának megfelelően - meghatalmazottja is átveheti azt az Ön által megjelölt magyarországi OTP Bank fiókban.