Start Betétszámlához kapcsolódó magasabb
összegű állami támogatás

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása következtében 2012. október 1-től új Start Betétszámla nem nyitható.
Az OTP Bank a meglévő Start Betétszámlákat változatlan feltételekkel kezeli és nyilvántartja.

Start Betétszámlára magánszemélyek által adott évben teljesített befizetések után állami támogatás jár.

A támogatás mértéke az évente befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi 6.000 Ft.

Az állam kiemelt támogatást nyújt

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, valamint
  • az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek esetében.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetében a támogatás mértéke a magánszemélyek által befizetett összeg 20%-a, de legfeljebb 12.000 Ft. A magasabb állami támogatásra való jogosultságot a 43/2013. (X.1.) NGM rendelet alapján igazolni kell. Az Igazolás nyomtatvány itt tölthető le. Adott naptári évre kitöltött Igazolást a tárgyévet követő év január 15-éig kell személyesen vagy levélben eljuttatni az OTP Start Betétszámlát vezető OTP Bank fiókba.

Átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket a magánszemély által adott évben teljesített befizetésektől függetlenül, a nevelési időszakkal arányosan, évi maximum 12.000 Ft-nak megfelelő állami támogatás illeti meg. Ebben az esetben a magasabb állami támogatásra való jogosultságot nem kell külön igazolni, mivel a támogatásra jogosult gyermek adatait a gyámhivatal adja át a Magyar Államkincstár részére.


Üzletszabályzatok, Hirdetmény