Faktoring

Követelésvásárlás, követelésengedményezés

A faktorálás általában bankári biztosítékokkal nem fedezett, kereskedelmi szerződéssel, számlával vagy egyéb módon igazolt rövidlejáratú (éven belüli esedékességű, halasztott fizetésű) pénzkövetelésekre szóló jogosultság (követelés) esedékesség előtt történő megvásárlása, a követelések engedményezésével.

 • Vételár: a számla bruttó értékének 100 %-a.
 • Diszkontálás, vagy más néven leszámítolás: a vételárból illetve a vételár megelőlegezendő hányadából a megelőlegezés napjától az esedékesség napjáig hátralévő napokra számított kamat előre történő levonása.
 • Visszkereseti jog: az engedményes a kötelezett kockázatát semmilyen mértékben sem vállalja. A kötelezett bármely okból történő nemfizetése esetén az engedményező viseli a kockázatot. A bank egyoldalú nyilatkozatára az engedményező köteles visszavásárolni a kifizetetlen követelést.
 • Klasszikus, vagy bizalmas faktorálás: amikor a kötelezett értesítést kap arról, hogy a szolgáltatás nyújtásának ellenértékét engedményezés útján a bank megszerezte, ezért a fizetést a bank részére kell teljesítenie.
 • Csendes vagy titkos faktorálás: amikor a kötelezett nem tud arról, hogy adósságát a bank javára engedményezték. Az OTP Bank egyedi és keretjellegű faktorálást egyaránt végez.

Keretszerződést akkor célszerű kötni, ha a Vállalkozásnak a Kötelezettel szerződésen alapuló, rendszeres és tartós szállítói-vevői kapcsolat van. A faktorkeret megállapításának alapja a Vállalkozás és a Kötelezett(ek) közötti szerződés. Keretjellegű faktorálás esetében az OTP Bank az ügyfél, illetve a kötelezett minősítését követően meghatározza, hogy milyen időintervallumon belül s mekkora összegig fogad el számlákat faktorálás céljából. A keret rulírozó jellegű is lehet egy éves időintervallumon belül. Az uniós támogatások faktoráltatása is történhet keretszerződés alapján.

Biztosítékok

 • Az OTP Bank az engedményező Vállalkozás pénzforgalmi számláira azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogot köt ki a maga javára.
 • Az OTP Bank visszkereseti jogot köt ki az engedményező Vállalkozással szemben. Ebben az esetben a Vállalkozás tartozik megfizetni a bank követelését abban az esetben, ha a Kötelezett nem fizet.

Az OTP Bank ezen felül kiköthet egyéb biztosítékot is követelésének biztosítására.

A faktorálás/forfetírozás díjai

 • Egyszeri jutalék (faktordíj / forfétingdíj): Hirdetmény szerint (a megvásárolt követelés vételárának %-ában). A jutalék megfizetése a vételár előlegből történő levonással, folyósításakor esedékes
 • Kamat: Hirdetmény szerint. A kamat megfizetése faktoring esetén a vételár előleg kifizetésekor, a vételár előlegből történő levonással esedékes. Forfét ügyletek és egyedi faktorügyletek esetén a kamatot mindig a vételár előlegből történő levonással kell kiegyenlíteni.

Igénylés

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

 • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
 • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
 • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.