Fizetési könnyítés igénylésének feltételei
Újrakezdő tartozásrendező kölcsön esetén

A fizetési könnyítés kizárólag csak Újrakezdő tartozásrendező kölcsön esetén
vehető igénybe az alábbi feltételek teljesülése esetén

A futamidő alatt egy alkalommal, a szerződéskötést követő 12 (tizenkét) hónapon belül kérhető, hogy az OTP Bank / OTP Jelzálogbank az átmeneti fizetési nehézségek miatt fizetési könnyítést biztosítson.

Ez idő alatt a teljesített befizetéseket a bank a fennálló tőketörlesztésre számolja el.

A fizetési könnyítés időszaka a futamidő részét képezi.

Fizetési könnyítés jóváhagyásának feltételei

  • minimum egy havi annuitás alapú törlesztőrészlet szerződésszerű megfizetése
  • a bank által előírt feltételeknek megfelelő fedezeti ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás megléte
  • egyéb, a szerződésen alapuló kötelezettségek maradéktalan betartása

A fizetési könnyítés iránti igényét a Kérelem fizetési könnyítéshez - Újrakezdő tartozásrendező elnevezésű kölcsön esetén elnevezésű nyomtatványon nyújthatja be a bank részére.

Amennyiben kérelme alapján a bank hozzájárul a fizetési könnyítés időszakához, abban az esetben erre külön szerződés-módosítás nélkül kerül sor.

Fizetési könnyítés időszakának hossza

A fizetési könnyítés időszakának hossza a bank egyedi döntése alapján minimum a fizetési könnyítés beállításától az első kamatperiódus fordulónapjáig hátralévő törlesztések száma, azzal, hogy ez maximum 35 hónap lehet és a fizetéskönnyítési időszak lejárati dátumának a kölcsön kamatperiódus forduló napjára kell esnie.

Ezen időszak alatt a teljesített befizetéseket a bank tőketörlesztésként számolja el.

A fizetéskönnyítési időszak hosszáról a bank a kérelmet figyelembe véve, belső szabályzata alapján egyedi ajánlatot bocsát ki.

A fizetési könnyítési időszak végén a bank felülvizsgálja a fennálló tartozás összegét.

Amennyiben az ügyfél a fizetéskönnyítés időszaka alatt a kölcsönszerződésben, illetve a fizetési könnyítésre vonatkozó, bank által küldött értesítő levélben foglaltakat maradéktalanul teljesítette, a bank az ügyfél kérelme alapján jogosult a fennálló tartozás összegét úgy módosítani, hogy a fizetési könnyítés időszakát követően megállapításra kerülő törlesztőrészlet összege megegyezzen a fizetéskönnyítés időszaka alatt fizetett törlesztőrészlet összegével, amennyiben a fizetéskönnyítés időszaka alatt az ügyleti kamat mértéke nem emelkedett.

Amennyiben a fizetéskönnyítés időszaka alatt az ügyleti kamat mértéke módosult, akkor annak figyelembevételével és azzal egyező mértékben módosul a fizetéskönnyítési időszakot követően fizetendő havi törlesztőrészlet összege.

Amennyiben a felek a fennálló tartozás módosításában állapodnak meg, akkor annak feltételeit szerződés módosítás keretében rögzítik, melynek költsége az ügyfelet terheli.

Fizetéskönnyítési időszak utáni futamidő

A fizetéskönnyítési időszak lejárata után az új, fizetendő törlesztőrészlet összegéről a bank levélben értesíti az ügyfelet. A fizetéskönnyítési időszakot követően az ügyfél befizetéseit a bank a vonatkozó jogszabályok, valamint a mindenkori hatályos üzletszabályzatban meghatározott beszedési sorrend alapján számolja el.

A fizetéskönnyítési időszakot a bank jogosult megszüntetni az erre vonatkozó időszak lejárata előtt, amennyiben az ügyfél nem tesz eleget a fizetési könnyítésre vonatkozó szerződéses törlesztési kötelezettségének.

A bank az ügyfél által a hitelfedezetként bevont, zálogtárgyul felajánlott ingatlanra a kölcsönszerződés fennállása alatt bármikor jogosult értékbecslést, illetve értékbecslés felülvizsgálatot készíteni vagy szakértővel értékbecslést vagy annak felülvizsgálatát készíttetni.

Amennyiben a felülvizsgálat alapján a bank azt állapítja meg, hogy az hitelfedezetként bevont ingatlan értéke jelentősen változott (növekedett), abban az esetben jogosult a fizetéskönnyítési időszak hosszának felülvizsgálatára, és módosítására.

 

Ez a böngésző sajnos nem tudja megjeleníteni a honlapunkat.

Kérjük, használja a legfrissebb Chrome, Firefox, Internet Explorer vagy Edge böngészőt.

Az Ön teendője:

  • nyisson új oldalt a fenti böngészők valamelyikén,
  • másolja be honlapunk linkjét a böngészősávba, és nyomja meg az Entert,
  • és már használhatja is az oldalunkat.

Ha kérdése van, írjon nekünk az informacio@otpbank.hu e-mail címen!

Your browser is not compatible with this site. Read more.