OTP Reál Globális TOP Alap

Befektetési stratégia, az Alap célja

 

Az Alap célja, hogy 3,5 éves futamideje végén a befektetett tőke visszafizetésén felül lehetőséget biztosítson a befektetőknek, hogy az egyre dinamikusabban fejlődő globális ingatlanpiac teljesítményéből részesedhessenek.

Az Alap lejáratakor Ön a befektetési politika által biztosított tőkevédelem következtében visszakapja jegyzéskor befizetett tőkéjét, és kedvező feltételekkel részesedhet az Alap befektetései teljesítményéből. Az Alap tőkevédelme a jegyzéskor befizetett összegre vonatkozik és kizárólag lejáratkor, azaz a befektetési jegyek futamidő végéig való megtartása esetén érvényesíthető. Az Alap által alkalmazott befektetési stratégia lehetőséget nyújt arra, hogy egy globálisan diverzifikált ingatlanpiaci portfólió értékének növekedéséből részesedhessen a befektető, tőkéjének kockáztatása nélkül. Az így elérhető hozam a teljes futamidőre vonatkozóan maximálisan 80%, ez az Alap befektetéseinek teljesítményétől, illetve a teljesítmény-részesedési mutatótól függ (EHM: min. 0%; feltételes hozam max. 18,17%).

Az Alap 2018. július 31-ig tartó határozott futamidőre jött létre.


Az Alap főbb jellemzői

 

Név: OTP Reál Globális TOP Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap
Tőkevédelem mértéke: 100% a névértékre vetítve
Maximális feltételes hozam a futamidő alatt: 80%
Teljesítményrészesedés (participációs érték): 40%

Mögöttes befektetés: 8 elemű ingatlanpiaci befektetési alapokból álló egyenlő súlyozású index

Lejárat: 2018. július 31.

Jegyzési időszak: 2014.11.17-2015.01.09.


Az Alap árfolyama

 

Az egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) megmutatja, hogy az Alap eszközeinek értékéből hány forint jut egy-egy befektetési jegyre. Az Alap aktuális árfolyama naponta megtalálható az Alapkezelő honlapján, a www.otpingatlanalap.hu címen. Az Alapokban elhelyezett befektetéseinek mindenkori értékét az árfolyam és az értékpapírszámláján lévő befektetési jegyek darabszámának szorzatával számíthatja ki. Azonban a befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az Alap befektetési jegyeinek tőzsdei árfolyama eltérhet az Alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi nettó eszközértéktől, mivel azt a mindenkori tőzsdei kereslet-kínálat határozza meg.