OTP Reál Fókusz III. Alap

Befektetési stratégia, az Alap célja


Az Alap célja, hogy 3,5 éves futamideje végén legalább a befektetett tőkét, valamint 4% fix hozamot visszafizesse a befektetőknek. Ezen felül az egyre dinamikusabban fejlődő globális ingatlanpiac teljesítményéből részesedve további pozitív eredményt érjen el az európai és észak-amerikai régióra fókuszálva.

Az Alap lejáratakor Ön a befektetési politika által biztosított tőkevédelem következtében visszakapja jegyzéskor befizetett tőkéjét, és kedvező feltételekkel részesedhet az Alap befektetései teljesítményéből. Az Alap a befektetések teljesítményétől függetlenül lejáratkor hozamot fizet, melynek mértéke a befektetési jegyek névértékére vetítve legalább 4% (EHM: 1,11%). Az Ön befektetett tőkéje tehát a teljes futamidő alatt minimum 4% növekedést ér el, ami évi 1,11% fix hozamot (EHM: 1,11%) jelent. Az Alap tőkevédelme a jegyzéskor befizetett összegre vonatkozik és kizárólag lejáratkor, azaz a befektetési jegyek futamidő végéig való megtartása esetén érvényesíthető. A 4%-os hozam szintén a befektetési jegyek futamidő végéig való megtartása esetén biztosított. Az Alap mögöttes befektetése lehetőséget nyújt arra, hogy a globális ingatlanpiac fejlődését kihasználva, azon belül is az európai és észak-amerikai régióra fókuszálva 4%-on felül többlethozam legyen elérhető. Az így elérhető hozam a teljes futamidőre vonatkozóan maximálisan 60%, ez az Alap befektetéseinek teljesítményétől, illetve a teljesítmény-részesedési mutatótól függ (EHM: min. 1,11%; max. 14,20%).

Az Alap 2017. december 8-ig tartó határozott futamidőre jött létre.


Az Alap főbb jellemzői

 

Név: OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap
Tőkevédelem mértéke: 100% a névértékre vetítve
Fix hozam: 4% a névértékre vetítve (EHM: 1.11%)
Maximális feltételes hozam a futamidő alatt: 60%
Teljesítményrészesedés (participációs érték): 50%

Mögöttes befektetés: 3 befektetési alapból álló, az európai és az amerikai ingatlanpiacra fókuszáló kosár

Lejárat: 2017. december 8.

Jegyzési időszak: 2014.03.31-2014.05.09.


Az Alap árfolyama


Az egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) megmutatja, hogy az Alap eszközeinek értékéből hány forint jut egy-egy befektetési jegyre. Az Alap aktuális árfolyama naponta megtalálható az Alapkezelő honlapján, a www.otpingatlanalap.hu címen. Az Alapokban elhelyezett befektetéseinek mindenkori értékét az árfolyam és az értékpapírszámláján lévő befektetési jegyek darabszámának szorzatával számíthatja ki. Azonban a befektetési jegyek tőzsdei forgalmazása miatt az Alap befektetési jegyeinek tőzsdei árfolyama eltérhet az Alap befektetési jegyeinek mindenkori értékét tükröző napi nettó eszközértéktől, mivel azt a mindenkori tőzsdei kereslet-kínálat határozza meg.