Szolgáltató: OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Tel.: 06-1-473-5000, fax: 06-1-473-5955

Cégjegyzékszám: Cg.: 01-10-041585; Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság.

Az OTP Bank Nyrt. tevékenységét a PSZÁF 1997. november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélye alapján folytatja.

A honlap (a www.otpbank.hu/junior, www.otpbank.hu/jump) szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával elfogadod az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem értesz egyet a feltételekkel, ne nyisd meg weboldalainkat!

Szerzői jog

Az OTP Bank Nyrt. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az OTP Bank Nyrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

Az OTP Bank Nyrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP Bank Nyrt. felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a bankfiókokban közzétett mindenkor hatályos Általános és Üzletági Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

Az OTP Bank Nyrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok és a banktitok védelme

Az OTP Bank Nyrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az OTP Bank Nyrt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az OTP Bank - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az OTP Bank Nyrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

Az OTP Bank Nyrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.