Gyakori kérdések KHR


Mi, ki kerül fel a KHR-be?

A 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről (Khrtv.) alapján minden pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést (hitel-, kölcsönszerződés, hitelkártyaszerződés, folyószámlahitelhez kapcsolódó hitelkeretről szóló szerződés stb.) kötő adós és adóstárs szerződéses adatai. (Dologi adós, örökös nem.) 

Mi a „mulasztás”?

Ha a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződéséhez (hitel-, kölcsönszerződés, hitelkártyaszerződés, folyószámlahitelhez kapcsolódó hitelkeretről szóló szerződés stb.) kapcsolódó lejárt, meg nem fizetett tartozásának összege 90 napon keresztül folyamatosan a mindenkori minimálbér felett van. 

Akkor is szerepelek a KHR-ben, ha nincs mulasztásom?

Igen, szerződéses adatai ilyenkor is szerepelnek a KHR-en (lásd „Mi, ki kerül fel a KHR-be?”). Ebben az esetben semmilyen negatív következménye nincs a KHR-ben való adatkezelésnek. 

Mikor kapok „Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adattovábbítás lehetősége” tárgyú levelet?

Ez egy előzetes tájékoztató levél, melyet abban az esetben kap, ha rendszerünk érzékeli, hogy várhatóan 30 nap múlva bekövetkezik az a törvényi feltétel, hogy 90 napja tartozásának összege folyamatosan a mindenkori minimálbér összege felett lesz (a KHR szempontjából ez minősül mulasztásnak) és emiatt a KHR-ben meglévő szerződéses adatai (lásd „Mi, ki kerül fel a KHR-be?”) mellett a mulasztás is rögzítésre kerül. 

Mi a következménye annak, ha mulasztásom adatai rögzítésre kerülnek a KHR-ben?

Különböző banki szolgáltatások meghiúsulását, korlátozott igénybevételét eredményezi, azaz pl. egy újabb hitelfelvétel akadálya lehet. 

Hogyan kerülhetem el, hogy a mulasztásom rögzítésre kerüljön a KHR-ben?

Ha a Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adattovábbítás lehetősége” tárgyú levélben foglalt határidőig tartozását megfizeti, a mulasztás adatai nem kerülnek rögzítésre a KHR-be. A tartozás megfizetésével Társaságunk lezárja ügyét, ennek következtében a KHR-ben is MEGSZŰNT státuszú lesz a szerződése. 

Mikor kapok „Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adattovábbítás” tárgyú levelet?

Abban az eseben, ha a tartozása 90 napon keresztül a mindenkori minimálbér összege felett volt azaz mulasztása keletkezett, és ezt a KHR felé Társaságunk jelzi. 

A KHR-be való adattovábbítás milyen hatással van a meglévő részletfizetési megállapodásomra?

A megállapodást semmilyen formában nem érinti a KHR adattovábbítás, amennyiben továbbra is az abban foglaltaknak megfelelően teljesíti befizetéseit. 

Milyen hatással van a megkötött megállapodásom a KHR-ben tárolt szerződéses adataimra (mulasztásomra)?

A megállapodás megkötésének önmagában nincs hatása a KHR-ben lévő adataira. A KHR-ben változás akkor következik be, amennyiben a megállapodásban foglaltakat teljesíti és ügye lezárásra kerül. 

Mikor kapok „Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adattovábbítás a mulasztás lezárásáról” tárgyú levelet?

Abban az esetben, ha Társaságunknál lezárásra kerül az ügye és ennek következtében az a KHR-ben is lezárul a szerződése és az ehhez kapcsolódó mulasztása. 

A mulasztásom lezárásának mik a következményei?
A lezárást követően szerződés státusza MEGSZŰNT, az ehhez kapcsolódó mulasztás státusza LEZÁRT lesz. A szerződés lezárási módjától függően 1 vagy 5 évig a lezárt mulasztás adatai még szerepelnek a KHR-ben. A tartozását teljesen kifizette (MAGREN) lezárási móddal a lezárástól számítva 1 évig, az összes többi esetben 5 évig látható a lezárt mulasztás a KHR-ben (ún. passzív időszak). 

Mikor kapok „Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adattovábbítás a szerződés lezárásáról tárgyú levelet?

Abban az esetben, ha Társaságunknál lezárásra kerül az ügye és ennek következtében az a KHR-ben is lezárul a szerződése, de ahhoz ÉLŐ státuszú mulasztás nem kapcsolódott. 

Mikor kapok „Központi Hitelinformációs Rendszer részére történő adattovábbítás törlése” tárgyú levelet?

Abban az esetben, ha adatai tévesen kerültek a KHR részére továbbításra, emiatt azok törése szükséges. 

Hogyan kaphatok arról tájékoztatást, hogy milyen adataim szerepelnek a KHR-ben?

Azokkal a szerződéseivel és esetlegesen a hozzájuk kapcsolódó mulasztással kapcsolatban, melyek esetében a jogosult Társaságunk, ügyintézőjétől kérhet tájékoztatást. Ha valamennyi, KHR-ben szereplő szerződésével és mulasztásával kapcsolatban van szüksége információra, bármely pénzintézetnél vagy közvetlenül a KHR-t működtető BISZ Zrt-nél ingyenesen kérhet ún. Saját Hiteljelentést (korábbi nevén Ügyféltudakozványt). A BISZ Zrt. elérhetőségei: http://www.bisz.hu/khr/sajat, 1205 Budapest, Mártonffy utca 25-27.