Gyakori kérdésekMennyi a fennálló tartozás összege?  

A tartozás összegéről levélben értesítjük Önt. Amennyiben tájékoztató levelünk nem áll rendelkezésére, úgy lehetősége van felhívni az ügyintézőjét, vagy Ügyfélszolgálatunkat a 06-1/267-6095-ös, vagy a 06-1/267-6096-os telefonszámon, ahol kollégáink segítséget nyújtanak az Ön számára. 

Ügyintéző és elérhetősége  

Ha ismeri ügyintézője mellékét, kérjük hívja a 06-1/267-6095-ös, vagy a 06-1/267-6096-os telefonszámot. A 0-ás gomb megnyomása után tárcsázza a megfelelő melléket. 

Amennyiben nem ismeri ügyintézőjét, illetve nincs közvetlen elérhetősége, kérjük hívja a mellékelt számokon Ügyfélszolgálatunkat a 06-1/267-6095-ös, vagy a 06-1/267-6096-os telefonszámon, ahol munkatársaink az Ön segítségére lesznek.. 

Hogyan kérhet csekket a befizetés teljesítéséhez?  

  • Telefonon Ügyfélszolgálatunk (06-1/267-6095, 06-1/267-6096) hívásával, vagy közvetlenül ügyintézője telefonszámának felhívásával,
  • Írásban a letölthető nyomtatványok oldalról a Csekkpótlás kérése elnevezésű formanyomtatvány kitöltésével,
  • Elektronikus formában az ugyfelszolgalat@otpfakt.hu e-mail címre küldött levélben,
  • Személyesen ügyintézőjétől az Ön által ismert elérhetőségeken.

Milyen módon rendezheti tartozását?  

  • Egyösszegű befizetéssel,
  • Részletekben (jelenlegi tartozás + kamat + költség felszámítása mellett),
  • Adósságrendező hitellel,
  • Ingatlanfedezet, vagy más biztosíték felajánlásával.

Felhívjuk figyelmét, hogy önkéntes teljesítés hiányában az OTP Faktoring Zrt. jogosult végrehajtási eljárás útján érvényesíteni követelését.  

Hogyan köthet részletfizetési megállapodást?  

Amennyiben felszólító levelet kapott tőlünk, az abban található Nyilatkozatot – a vállalt havi törlesztőösszeggel – kitöltve küldje vissza Társaságunk részére. Ezen kérelme beérkezést követően az OTP Faktoring Zrt. adósságrendezési szabályzata alapján elbírálásra kerül. Az elbírálás fontos szempontja, hogy a tartozás kamatozik, ezért a részletfizetésnek oly mértékűnek kell lennie, hogy a tartozás folyamatosan csökkenjen és így megfelelő futamidőn belül kifizetésre kerüljön. 

Kérjük, hogy a Nyilatkozatot ügyintézője részére postán, a 1364 Budapest, Pf. 271. címünkre szíveskedjen megküldeni. Amennyiben a levelünkhöz mellékelt csekken vagy banki átutalással befizetést teljesített, kérjük ennek másolatát is szíveskedjen a Nyilatkozattal együtt elküldeni részünkre. 

Ha nem kapta volna meg a Nyilatkozatunkat, kérjük, írjon egy részletfizetési kérelmet ügyszáma megjelölésével, és amennyiben csekken vagy banki átutalással befizetést teljesített, kérjük ennek másolatát is szíveskedjen kérelmével együtt elküldeni részünkre a 1364 Budapest, Pf. 271. címünkre. 

A beérkezett Nyilatkozat vagy írásbeli kérelem alapján munkatársunk elkészíti a Részletfizetési Megállapodást, melyet a befizetéshez szükséges csekkekkel együtt postáz az Ön részére. Kérjük, szíveskedjen a megállapodás 1 példányát aláírva visszaküldeni az OTP Faktoring Zrt. részére. 

Tartozás rendezése esetén hogyan kérhet igazolást a tartozás megszűnéséről?  

A tartozás kiegyenlítését követően ügyintézőnk tartozásmegszüntető nyilatkozatot küld az Ön részére. Amennyiben nem kapta meg a tartozásmegszüntető nyilatkozatot, telefonon, személyesen vagy postai küldeményben jelezheti igényét a tartozásmegszüntető nyilatkozat kiállítása iránt. Az igazolás kiadásához szükséges, hogy az Ön által elutalt vagy csekken befizetett összeg ügyre történő könyvelése megtörténjen az OTP Faktoring Zrt-nél. Ügyintézőnk az igazolást postán (amennyiben igényli faxon is) továbbítja az Ön részére, de lehetősége van az igazolás személyes átvételére is az illetékes területi irodánkban. 

Ha Ön alvállalkozónknál rendezte tartozását, a megbízott kezelő által visszaadott adatok alapján követelését lezárjuk és a tartozásmegszüntető nyilatkozatot postai úton juttatjuk el az Ön részére. Amennyiben nem érkezett meg Önhöz a tartozásmegszüntető nyilatkozat, jelezze munkatársaink felé.  

Hogyan nyújthatom be a magáncsőd eljárás iránti kérelmemet?  

Az adósságrendezési eljárás kezdeményezése iránti kérelmét személyesen a kijelölt ügyfélszolgálati irodáinkban vagy postai úton az OTP Faktoring Zrt. 1364 Budapest, Pf. 47. címére küldheti meg. A kérelmet a Családi Csődvédelmi Szolgálat által rendszeresített űrlapon, 3 példányban szükséges benyújtania. A kérelmeket - a Családi Csődvédelmi Szolgálat kitöltési útmutatója alapján - az adósnak és az adóstársnak is alá kell írnia. A kérelemhez továbbá a Családi Csődvédelmi Szolgálat kitöltési útmutatójában szereplő dokumentumokat csatolnia szükséges. 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy kérelmét a lakóhelye szerinti illetékes Családi Csődvédelmi Szolgálatnál is előterjesztheti, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy kérelmét  párhuzamosan Társaságunknál, és a Családi Csődvédelmi Szolgálatnál nem terjesztheti elő, ezért Önnek döntenie kell arról, hogy hova nyújtja be a kérelmét. 

Mire kell figyelnem az űrlapok kitöltésénél?  

Az űrlapokat jól olvasható kézírással, nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni, legalább négy példányban. 

Minden kitöltött űrlaprészt vagy űrlapfejezetet az adósnak, adóstársnak dátummal és aláírásával kell ellátnia, az egyéb kötelezettnek csak azt az űrlaprészt vagy űrlapfejezetet kell aláírásával ellátnia, amelyek az ő általa tett nyilatkozatokat, kötelezettségvállalásokat vagy az adós olyan adatát érintik, amelyre vonatkozóan az egyéb kötelezettnek helytállási kötelezettsége van. A határozott kérelmet tartalmazó, eljárást kezdeményező űrlaprészen az aláírások mellett két tanú aláírását is szerepeltetni kell, feltüntetve a tanú nevét, természetes személyazonosító adatait és lakcímét, személyazonosító okmányának típusát és számát. Nem írhatja alá tanúként az űrlapot az adóstárs, az egyéb kötelezett vagy a hitelező. 

A kitöltött, és a fentek szerint aláírt, két tanú aláírásával is ellátott kérelmet – az elektronikus űrlapot kinyomtatva – személyesen vagy postai úton, három példányban kell benyújtani, további egy példányt a kérelmező magánál tart. 

Az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek elektronikusan is kitölthetik az űrlapokat. Ebben az esetben – a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapján közzétételre kerülő információk szerint – formai ellenőrzést végző számítógépes program támogatja az elektronikus kitöltést és a kötelező adatok megadását. A kitöltést követően az űrlapokat az adós, adóstárs a szükséges példányszámban kinyomtatja, aláírja, az egyéb kötelezettekkel és a tanúkkal is aláíratja

Bővebb információkért a kitöltéssel kapcsolatban keresse fel a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapját, ahol részletes kitöltési útmutatót találhat.