Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A site (a www.otpjzb.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a továbbiakban: OTP Jelzálogbank) weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az OTP Jelzálogbank kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

Az OTP Jelzálogbank weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP Jelzálogbank felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a bankfiókokban közzétett mindenkor hatályos Általános és Üzletági Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

Az OTP Jelzálogbank nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.


Impresszum


Szolgáltató: OTP Jelzálogbank Zrt.

Vezérigazgató: Becsei András

Székhely: 1051 Budapest Nádor utca 21.

Cégjegyzékszám: 01-10-044659 (bejegyzés: 2001. október 9.)
bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Tel.: (06-1) 354-7400

Fax: (06-1) 354-7407

Adószám: 12715574-4-44

A Társaság működési engedélyét 2002. január 10-én kapta meg a PSZÁF-tól (működési engedély száma: I.-17/2002).


Panaszkezelés


Az OTP Jelzálogbank Zrt. részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a panaszkezeléssel összefüggő feladatokat az OTP Bank Nyrt. Elektronikus és Bankszámla Szolgáltatási Igazgatóságának Központi Ügyfélkapcsolati Főosztálya látja el.

Tovább az OTP Bank honlapjára


Etikai tájékoztatás


Az OTP Bankcsoport, élén a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett OTP Bank Nyrt.-vel, mára Magyarország és a közép-kelet-európai régió bank- és tőkepiacainak meghatározó szereplője. Eddigi sikereink alapja és jövőnk záloga az ügyfeleinkkel kialakított jó üzleti kapcsolatokban keresendő.

Az OTP Jelzálogbank Zrt. működésében kiemelt jelentőségű az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Jelzálogbank Zrt. kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását.

Az etikai tájékoztatás célja, hogy az OTP Jelzálogbank Zrt. a vele kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, az OTP Jelzálogbank Zrt. értékeinek védelme érdekében.

OTP Jelzálogbank Etikai Kódex

Tájékoztató az etikai bejelentési rendszerről

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Az OTP Csoport Korrupcióellenes Politikája

Az OTP Csoport Szankciós Politikája

Az OTP Jelzálogbank Zrt. Compliance Politikájából kivonatPénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem


Felelős pénzügyi szolgáltatóként mindent megteszünk azért, hogy pénzmosásra vagy terrorizmus-finanszírozásra ne használják fel bankunkat. A jogszabályoknak megfelelően kérünk adatokat ügyfeleinktől, hogy megállapítsuk a bank szolgáltatásait igénybevevők kilétét és szándékát.

Pénzmosásról beszélünk, amikor a bűncselekményekből származó pénz eredetét megpróbálják eltitkolni vagy elfedni. Ehhez az elkövetők vagy más személyek megkísérelhetik igénybe venni a pénzügyi intézmények szolgáltatásait, hogy bizonyítsák a pénz törvényes eredetét. A közbiztonságot súlyosan veszélyeztető terrorizmus finanszírozásával más a helyzet: itt a pénz sokszor legális jövedelemből származik, így a cél annak felhasználása, nem pedig eredetének elfedése.

Dokumentumok, illetve további információk a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemrőlAz OTP Jelzálogbank Zrt. által működtetett informatikai rendszer megfelel
a 42/2015 (III.12.) Kormányrendeletben meghatározott
zárt informatikai rendszer követelményeinek.
A tanúsítvány regisztrációs száma: HUNG-T-ZART-838-2022
A Tanúsítvány érvényességének kezdete: 2022. március 31.
A Tanúsítvány érvényességének vége: 2023. március 31.