Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A site (a www.otpjzb.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a továbbiakban: OTP Jelzálogbank) weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az OTP Jelzálogbank kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

Az OTP Jelzálogbank weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az OTP Jelzálogbank felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszert a bankfiókokban közzétett mindenkor hatályos Általános és Üzletági Üzletszabályzatok és Hirdetmények tartalmazzák.

Az OTP Jelzálogbank nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok és a banktitok védelme

Az OTP Jelzálogbank bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az OTP Jelzálogbankhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az OTP Jelzálogbank - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az OTP Jelzálogbank adatkezeléseihez kapcsolódó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nyilvántartási számait az Adatkezelési Tájékoztatóban tekintheti meg.

Az OTP Jelzálogbank az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az ügyfelek nála vezetett számláinak egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.


Impresszum


Szolgáltató: OTP Jelzálogbank Zrt.

Vezérigazgató: Becsei András

Székhely: 1051 Budapest Nádor utca 21.

Cégjegyzékszám: 01-10-044659 (bejegyzés: 2001. október 9.)
bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Tel.: (06-1) 354-7400

Fax: (06-1) 354-7407

Adószám: 12715574-4-44

A Társaság működési engedélyét 2002. január 10-én kapta meg a PSZÁF-tól (működési engedély száma: I.-17/2002).


Panaszkezelés


Az OTP Jelzálogbank Zrt. részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján a panaszkezeléssel összefüggő feladatokat az OTP Bank Nyrt. Elektronikus és Bankszámla Szolgáltatási Igazgatóságának Központi Ügyfélkapcsolati Főosztálya látja el.

Tovább az OTP Bank honlapjáraAz OTP Jelzálogbank Zrt. által működtetett informatikai rendszer megfelel
a 42/2015 (III.12.) Kormányrendeletben meghatározott
zárt informatikai rendszer követelményeinek.
Tanúsítvány regisztrációs száma: HUNG-T-ZART-208-2017