Közlemények, tájékoztatók 2007

 

Nyilvános ajánlattétel - OJB 2009/VII jelzáloglevél sorozat 001 részlete
(2007. december 7.)
 

Jegyzési eredmény (2007. december 7.)
 

Nyilvános ajánlattétel - OJB 2010/II jelzáloglevél sorozat 009 részlete
(2007. november 23.)
 

Jegyzési eredmény (2007. november 23.)
 

Nyilvános ajánlattétel - OJB 2008/XVI jelzáloglevél sorozat 001 részlete
(2007. november 9.)
 

Jegyzési eredmény (2007. november 9.)
 

Tájékoztatás a jelzáloglevelek és a fedezetek 2007. szeptember 30-án fennálló értékeiről (2007. október 26.)
 

Nyilvános ajánlattétel - OJB 2010/II jelzáloglevél sorozat 008 részlete
(2007. október 19.)
 

Jegyzési eredmény (2007. október 19.)
 

Nyilvános ajánlattétel - OJB 2008/XV jelzáloglevél sorozat 001 részlete
(2007. október 5.)
 

Jegyzési eredmény (2007. október 1.)
 

OTP Jelzálogbank Zrt. tájékoztatása tőkeváltozásról (2007. szeptember 26.)

Az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest, Nádor utca 21. Cgj.:01-10044659) a 2001. évi CXX. Törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve bejelenti, hogy a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg.01-10-044659/120. számú végzésével 2007. szeptember 4-ei hatállyal bejegyezte a Társaság jegyzett tőkéjének felemelését. Az OTP Jelzálogbank Zrt. jegyzett tőkéje 27.000.000.000 Ft, azaz Huszonhétmilliárd forint készpénz.
 

Nyilvános ajánlattétel - OJB 2008/XIV jelzáloglevél sorozat 001 részlete
(2007. szeptember 17.)
 

OTP Jelzálogbank VI. Jelzáloglevél Program (2007. szeptember 14.)

Az OTP Jelzálogbank Zrt. 300.000.000.000 (háromszázmilliárd) forint keretösszegű, VI. Jelzáloglevél Program elnevezésű kibocsátási programot állított fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a programfeltételeket tartalmazó Alaptájékoztató közzétételét PSZÁF E-III./10.351/2007. szám alatt, 2007. szeptember 14-i dátummal engedélyezte. A programfelállítás alapjául szolgáló társasági döntés: a Kibocsátó Igazgatósága 12/2007. számú (2007. július 30.) határozata. Az alaptájékoztató megtekinthető a Kibocsátó honlapján (www.otpjzb.hu), a Forgalmazó honlapján (www.otpbank.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).

Az OTP Jelzálogbank VI. Jelzáloglevél Programjának Tájékoztatója
 

Az OTP Jelzálogbank Zrt. 2007. I. féléves Gyorsjelentése (2007. augusztus 14.)
 

Tájékoztatás a jelzáloglevelek és a fedezetek 2007. június 30-án fennálló értékeiről (2007. július 17.)
 

Jegyzési eredmények (2007. július 6.)
 


Nyilvános ajánlattétel   -   OJB 2010/II   jelzáloglevél sorozat   007 részlete és OJB 2008/XIII jelzáloglevél sorozat 001 részlete (2007. június 22.)
 

Jegyzési eredmények (2007. június 22.)
 

Nyilvános ajánlattétel - OJB 2009/VI jelzáloglevél sorozat 002 részlete
(2007. június 8.)
 

Jegyzési eredmények (2007. június 8.)
 

Nyilvános ajánlattétel   -   OJB 2010/II   jelzáloglevél sorozat   006 részlete és OJB 2008/XII jelzáloglevél sorozat 001 részlete (2007. május 25.)
 

Jegyzési eredmények (2007. május 25.)
 

Rendkívüli tájékoztatás (2007. május 14.)
 

Nyilvános ajánlattétel   -   OJB 2010/II   jelzáloglevél sorozat   005 részlete és OJB 2008/VIII jelzáloglevél sorozat 002 részlete (2007. május 11.)
 

Az OTP Jelzálogbank Zrt. V. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatójához kapcsolódó 3. Kiegészítés közzététele (2007. május 11.)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PSZÁF E-III/10.336-3/2007. számú (2007. május 11. dátumú) határozatával engedélyezte az OTP Jelzálogbank Zrt. V. Jelzáloglevél Program Alaptájékoztatójához kapcsolódó 3. Kiegészítés közzétételét. A kiegészítés tartalma: az OTP Jelzálogbank Zrt. 2006. évi Éves jelentése.
Az OTP Jelzálogbank V. Jelzáloglevél Programjának Tájékoztatója

Jegyzési eredmények (2007. május 11.)

Nyilvános ajánlattétel   -   OJB 2009/VI   jelzáloglevél sorozat   001 részlete és OJB 2008/XI jelzáloglevél sorozat 001 részlete (2007. április 27.)
 

Jegyzési eredmények (2007. április 27.)
 

Elkészült az OTP Jelzálogbank Zrt. 2006. évi Éves jelentése (2007. április 25.)

Az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 21.) a 2001. évi CXX. tv. 52. § (5). bek. alapján ezúton közzéteszi, hogy a 2006. évről szóló auditált Éves Jelentése elkészült. A jelentés 2007. április 27-től megtekinthető a társaság székhelyén, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság internetes honlapján (www.bet.hu), a Kibocsátó OTP Jelzálogbank Zrt. saját honlapján (www.otpjzb.hu), valamint a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu).
 

Nyilvános ajánlattétel   -   OJB 2010/II   jelzáloglevél sorozat   004 részlete és OJB 2017/II jelzáloglevél sorozat 001 részlete (2007. április 13.)
 

Jegyzési eredmények (2007. április 13.)
 

Nyilvános ajánlattétel   -   OJB 2008/X   jelzáloglevél sorozat   001 részlete és OJB 2010/II jelzáloglevél sorozat 003 részlete (2007. március 30.)
 

Jegyzési eredmények (2007. március 19.)
 

Nyilvános ajánlattétel   -   OJB 2008/IX   jelzáloglevél sorozat   001 részlete és OJB 2010/II jelzáloglevél sorozat 002 részlete (2007. március 2.)
 

Jegyzési eredmények (2007. március 2.)
 

Alaptájékoztató kiegészítése (2007. február 16.)

A PSZÁF E-III/10.336-2/2007 számú (2007. február 16. dátumú) határozatával engedélyezte az OTP Jelzálogbank Zrt. V. Jelzáloglevél programjához kapcsolódó Alaptájékoztató kiegészítésének közzétételét. A kiegészítés tartalma: az OTP Jelzálogbank Zrt. 2006. évi gyorsjelentése.
 

Nyilvános ajánlattétel   -   OJB 2008/VIII   jelzáloglevél sorozat   001 részlete és OJB 2017/II jelzáloglevél sorozat 001 részlete (2007. február 16.)
 

Jegyzési eredmények (2007. február 15.)
 

Elkészült az OTP Jelzálogbank Zrt. 2006. évi gyorsjelentése (2007. február 13.)

Az OTP Jelzálogbank Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 21.) a 2001. évi CXX. tv. 52. § (5). bek. alapján ezúton közzéteszi, hogy a 2006. évi gyorsjelentése elkészült. A jelentés 2007. február 14-től megtekinthető a társaság székhelyén, a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság internetes honlapján (www.bet.hu), a Kibocsátó OTP Jelzálogbank Zrt. saját honlapján (www.otpjzb.hu), valamint a Forgalmazó OTP Bank Nyrt. honlapján (www.otpbank.hu).
 

Jegyzés lezárása (2007. február 12.)

Az OTP Jelzálogbank Zrt. ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit, hogy a PSZÁF E-III/10.336/2006 számon jóváhagyott 300 Mrd Ft keretösszegű V. Jelzáloglevél Program keretében az OJB 2008/VII és OJB 2010/II jelzáloglevelek jegyzésre felkínált mennyisége lejegyzésre került. A Kibocsátó döntése alapján a jegyzés 2007. február 13-án lezárásra kerül.
A fentiek alapján a sorozatok 2007. február 14-től nem jegyezhetőek.
 

Nyilvános ajánlattétel   -   OJB 2008/VII   jelzáloglevél sorozat   001 részlete és OJB 2010/II jelzáloglevél sorozat 001 részlete (2007. január 26.)
 

OJB 2012/A jelzáloglevél kamata (2007. január 25.)

Az  OTP Jelzálogbank Zrt.  ezúton  tájékoztatja  tisztelt  befektetőit,  hogy  az OJB 2012/A változó kamatozású jelzáloglevél kamata a 2007. január 31. és 2007. július 31. közötti kamatperiódusban évi 8,93% lesz.
 

Tájékoztatás a jelzáloglevelek és a fedezetek 2006. december 31-én fennálló értékeiről (2007. január 15.)
 

Alaptájékoztató kiegészítése (2007. január 11.)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PSZÁF E-III/10.336-1/2007. számú, 2007. január 9. dátumú határozatával engedélyezete az OTP Jelzálogbank Zrt. V. Jelzáloglevél Program elnevezésű kibocsátási programjához kapcsolódó Alaptájékoztató kiegészítésének közzétételét. A kiegészítés tartalma: változás az OTP Jelzálogbank Zrt. vagyonellenőrében. Az Alaptájékoztató kiegészítéséről szóló társasági döntés: a Kibocsátó Igazgatósága 37/2006. számú (2006.12.22.) határozata.