Stratégia

Az OTP Bank 2001-ben azzal a szándékkal alapította az OTP Jelzálogbankot, hogy az OTP Bankcsoport hatékonyan részt tudjon venni a Magyarországon újra fellendülő jelzáloghitelezésben és aktív szereplője legyen az ennek kapcsán kialakuló és fejlődő jelzáloglevél-piacnak. A Jelzálogbank azóta is kiemelt szerepet képvisel a bankcsoport életében mind a hitelezés, mind a forrásszerzés területén.

Fő célként jelölte meg azt is, hogy

a bankcsoport által kínált termékpaletta szélesedjen és

folyamatos megújuláson keresztült biztosítson a bankcsoport ügyfelei számára magasabb színvonalú szolgáltatást, illetve

elérhetővé tegye a lakáshitelezéshez kapcsolódó támogatások teljes körét.


Az ügyfelek megszerzéséért folytatott vetélkedésben az OTP Jelzálogbank számíthat az anyabank lakásfinanszírozásban kialakult hagyományaira, ami egyrészt a piaci ismertséget, másrészt a fiókhálózatban felhalmozott szakmai tapasztalatot jelenti.

Az OTP Jelzálogbank nagy figyelmet fordít a jogszabályi előírások betartására, mindenkor a prudens működést tekinti elsőrendű követelménynek. Fokozott hangsúlyt kap a jelzáloglevelek fedezettségének biztosítása, a befektetők védelme.

A jelzáloglevelek fedezettségét háromszoros biztonság garantálja. Egyrészt a lakáshitelek - Felügyelet által jóváhagyott elvek alapján - értékelt és ellenőrzött ingatlanfedezete, másrészt az egyes hiteltermékekre kiterjedő állami garancia, ill. kezesség, harmadrészt a jelentős tőkeerővel rendelkező OTP Bank készfizető kezességvállalása. Ezen felül a jelzáloglevelek fedezettségét független vagyonellenőr is folyamatosan ellenőrzi.

Az OTP Csoport stratégiája és jövőképe