Cégadatok

Cégnév: OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített név: OTP Jelzálogbank Zrt.

Működési forma: zártkörűen működő részvénytársaság

Tulajdonos: OTP Bank Nyrt.

Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21.

Telefon: (+36 1/20/30/70) 3 666 666

Fax: (+36 1) 354 7464

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf. 280.

Cégbírósági bejegyzés száma: 01-10-044659 (bejegyzés: 2001. október 9.)
bejegyezte: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Bejegyzés országa: Magyar Köztársaság

Adószám: 12715574-4-44

Alapítási engedély:
A Társaság alapítási engedélyét 2001. szeptember 21-én kapta meg a PSZÁF-tól (alapítási engedély száma: I.-1514/2001).

Működési engedély:
A Társaság működési engedélyét 2002. január 10-én kapta meg a PSZÁF-tól (működési engedély száma: I.-17/2002).

Működésre irányadó jog: Magyar jog

Működési időtartam: A Társaság határozatlan időre alakult.

Jegyzett tőke: 57.000.000.000,- Ft, azaz ötvenhétmilliárd forint, melyet a tulajdonos teljes egészében készpénzben bocsátott a társaság rendelkezésére.

Kibocsátott részvények: 570.000 db, egyenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, névre szóló, azonos jogokat biztosító törzsrészvény. Minden egyszázezer forint névértékű részvény 1 szavazatra, a közgyűlés által felosztani rendelt mérleg szerinti nyereség egy részvényre jutó arányos részére (osztalékra), valamint a törvény által biztosított, a törzsrészvényekhez kapcsolódó egyéb jogokra jogosít.